Osoby ze szczególnymi potrzebami uprzejmie prosimy o kontakt przed przybyciem do teatru.
Nasi pracownicy postarają się pomóc w każdej sytuacji.

 

Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://muzyczny.org/pl/

Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej w Gdyni zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Teatru Muzycznego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni.

 • Data publikacji strony internetowej: 2018-01-02.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-01-02.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • Zdjęcia nie posiadają opisów.
 • Filmy nie posiadają napisów.

Powody braku spełniania wymagań

 • Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Możliwości techniczne strony internetowej nie obejmują opisu zdjęć.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-01-20.

Skróty klawiaturowe

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Sylwia Firańska-Drzymalska, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 515 962 616.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Jeżeli napotkają Państwo problem z cyfrową dostępnością naszej strony internetowej, prosimy o kontakt. Nazywam się Sylwia Firańska-Drzymalska i można do mnie napisać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub zadzwonić na numer telefonu 515 962 616.
Odpowiem na żądania zapewnienia dostępności cyfrowej. Proszę o podanie swoich danych, to znaczy imienia i nazwiska oraz sposobu kontaktowania się za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie. Wymagane jest podanie adresu email lub numeru telefonu. Proszę o wyraźne wskazanie, na czym polega problem z dostępnością.

Mają Państwo prawo żądania dostępu alternatywnego.

Postaram się załatwić sprawę jak najszybciej, z założeniem, że może to potrwać do siedmiu dni. Jeżeli sprawa okaże się trudna i dowiem się, że nie zdążę w tym czasie, poinformuję o tym przed upłynięciem siedmiu dni. Poinformuję także, ile może potrwać zapewnienie dostępności cyfrowej. Może to potrwać do dwóch miesięcy, ale nie dłużej.

Gdyby się okazało, że zapewnienie dostępności nie jest możliwe, zaproponuję dostęp alternatywny. Można się na niego zgodzić lub nie.

Po odmowie zapewnienia dostępności lub dostępu alternatywnego mają Państwo możliwość wniesienia skargi. Należy opisać w niej sytuację i wysłać ją do instytucji.

Po wyczerpaniu tych możliwości, mogą Państwo napisać do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Dostępność architektoniczna

Adres

  • Pomorskie
  • Plac Grunwaldzki 1
  • 81-372 Gdynia

Parking

  • Możesz skorzystać z miejsca parkingowego. Wyznaczonych jest 5 miejsc z przeznaczeniem dla osób z niepełnosprawnościami. Pamiętaj o zabraniu karty parkingowej i umieszczeniu jej za szybą.
  • Miejsca parkingowe są pomalowane na niebiesko i prawidłowo oznakowane.
  • Od miejsca parkingowego do wejścia do budynku odległość wynosi około 300 metrów.
  • Parking jest bezpłatny dla osób posiadających kartę parkingową.
  • Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się po lewej stronie budynku (patrząc od frontu). Usytuowane są wzdłuż chodnika z wysokim krawężnikiem. Do najbliższego przejścia dla pieszych z możliwością podjazdu na chodnik jest około 20 metrów.

Pies asystujący

  • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.
  • Zapewniamy wodę dla zwierzaka.

Wejście do budynku

  • Do budynku prowadzi kilka równie uczęszczanych wejść. Do frontowego wejścia prowadzi chodnik biegnący wzdłuż Armii Krajowej, a jego opis znajduje się poniżej. Kolejnym, najczęściej uczęszczanym wejściem jest wejście od Nowej Sceny, znajdujące się po prawej stronie budynku (patrząc od frontu) - jego opis jako wejścia preferowanego dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się w podpunkcie „Jeżeli nie możesz skorzystać z głównego wejścia”.
  • Do wejścia prowadzą schody.
  • Przed schodami znajduje się pas ostrzegawczy wykonany z wypukłych elementów.
  • Przy schodach znajduje się poręcz.
  • Przestrzeń manewrowa przed wejściem wynosi 175 centymetrów.
  • Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
  • Otwierają się na zewnątrz.
  • Otworzenie drzwi wymaga dużej siły.
  • Drzwi mają wygodną i ergonomiczną klamkę.
  • Można je łatwo utrzymać w pozycji otwartej.
  • Szerokość otworu wejściowego wynosi 110 centymetrów.
  • Drzwi są przeźroczyste i kontrastowo oznaczone.
  • O wiele wygodniejsze dla osób z niepełnosprawnościami fizycznymi jest wejście do teatru od Nowej Sceny. Jest to wejście po prawej stronie budynku, patrząc od frontu. Wejście to jest na poziomie gruntu, a przestrzeń manewrowa przed wejściem wynosi 200 centymetrów. Wejściem tym dostaną się Państwo także do przestrzeni Dużej Sceny.

Przestrzeń za wejściem

  • Przestrzeń wolna od barier architektonicznych, zachowane wolne ciągi poziome i pionowe, liczne kolumny z lustrzanym obiciem.
  • Pomieszczenie jest dobrze oświetlone.
  • Punkt obsługi znajduje się w kasach, po prawej stronie od wejść na sceny Dużą oraz Nową. Pomoc zapewnia także obsługa obecna w różnych punktach, w całej przestrzeni Teatru.

Ciągi poziome

  • Pomieszczenia znajdują się na 4 kondygnacjach.
  • Część korytarzy nie jest dostępna dla osób poruszających się na wózkach.

Ciągi pionowe

  • Na inne kondygnacje możesz się dostać za pomocą schodów
  • Możesz skorzystać z windy.

Schody

   • Klatka schodowa nr 1 i nr 2 - obie prowadzące z Foyer Dużej Sceny na II Balkon
   • Ciąg schodów składa się z 16 stopni.
   • Stopień ma wysokość 16 centymetrów.
   • Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu.

Winda

   • Drzwi windy otwierają się automatycznie
   • Szerokość drzwi wynosi 90 centymetrów
   • Winda znajduje się w budynku
   • Dwie windy znajdziesz po prawej i lewej stronie klatek schodowych na foyer Dużej Sceny - po jednej po każdej ze stron. Winda Nowej Sceny znajduje się przy klatce schodowej Nowej Sceny. Poniższy opis dotyczy wind przestrzeni Dużej Sceny. Poproś obsługę o skorzystanie z windy Nowej Sceny.
   • Kabina windy ma głębokość 159 centymetrów i szerokość 140 centymetrów.
   • Przyciski sterujące mają duże oznaczenia.
   • Oznaczenia są kontrastowe.
   • Najniższe przyciski sterujące znajdują się na wysokości 84 centymetrów.
   • W razie problemów – skontaktuj się z pomocą, klikając żółty przycisk z grafiką dzwonka – po 20 sekundach skontaktuje się z Tobą obsługa windy.

Pomieszczenia

  • Około 70% pomieszczeń jest dostępnych dla osób na wózkach.

Łazienka

  • W budynku są toalety dostępne dla osób z niepełnosprawnością.
  • Na poziomie 0 są dostępne dwie toalety dla osób z niepełnosprawnościami (pod schodami prowadzącymi na foyer Dużej Sceny, po prawej i lewej stronie głównej szatni).
  • Drzwi otwierają się na zewnątrz.
  • Drzwi łatwo pozostają w pozycji otwartej.
  • Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku do łazienki.
  • Łazienka po prawej stronie głównej szatni (patrząc od wejścia) jest bardziej przestronna, a w związku z tym wygodniejsza dla osób z niepełnosprawnościami. Poniższy opis dotyczy właśnie tej łazienki:
  • Szerokość otworu wejściowego wynosi 100 centymetrów.
  • Na ścianach są zamontowane poręcze.
  • Przestrzeń manewrowa wynosi 170 centymetrów.
  • Przestrzeń manewrowa przed ustępem wynosi 130 centymetrów.
  • Przestrzeń po lewej wynosi 155 centymetrów.
  • Przestrzeń manewrowa po prawej stronie ustępu wynosi 120 centymetrów.
  • Pochwyty są po obu stronach ustępu.

 

 

Aplikacje mobilne

 

Deklaracja Dostępności dla aplikacji mobilnej

Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej w Gdyni zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej aplikacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji spektaklu „Mistrz i Małgorzata".

 • Data publikacji aplikacji mobilnej: 2023-01-01.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-01-01.

Status zgodności z ustawą

Aplikacja mobilna jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • W aplikacji mobilnej mogą znajdować się materiały promocyjne / logotypy / zdjęcia / filmy pochodzące od podmiotów trzecich, które nie spełniają wymagań dostępności:
  materiały graficzne bez wprowadzonego opisu lub opisu alternatywnego.

Powody braku spełniania wymagań

 • Poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

  Aplikacja spektaklu była tworzona z myślą o solidności, wysokiej czytelności, zapewnieniu zrozumiałości oraz spełnienia wymogów funkcjonalności według WCAG 2.0.

  Ewentualne błędy są i będą starannie uzupełniane przez administratora Serwisu.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-01-01.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: MCI Studio.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-01-11.

Skróty klawiaturowe

 • W aplikacji mobilnej można częściowo korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych, przypisanych przeglądarkom internetowym, służących przemieszczaniu się po elementach aplikacji i uruchamianiu dostępnych na niej funkcji.

 

 

Dodatkowe informacje

KONTAKT:
Biuro Obsługi Widzów
tel. 58 661 60 00
58 785 59 00
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Koordynator ds. dostępności
Sylwia Firańska-Drzymalska
tel. 515 962 616
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W razie potrzeby bezpośredniej informacji w sprawach dostępności architektonicznej prosimy o kontakt z inżynierem obiektu:
Andrzej Różalski
telefon: +48 58 785 58 26
telefon: +48 501 525 859
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

INFORMACJA O ZNIŻKACH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

- Osobom niepełnosprawnym oraz opiekunom osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym przysługuje bilet ulgowy.
- Osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim przysługuje bezpłatne wejście na spektakl (po wcześniejszym zgłoszeniu w Biurze Obsługi Widzów).
- Rezerwacji należy dokonać najpóźniej na tydzień przed spektaklem.
- Niemożliwy jest zakup biletów online.
- Ze względów bezpieczeństwa liczba miejsc dla osób na wózkach inwalidzkich jest ograniczona.
- Istnieje możliwość zmiany miejsca (przesadzenia) osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim z wózka na regularne miejsce numerowane w cenie biletu ulgowego.
- W przypadku spektakli gościnnych, decyzja dotycząca miejsc dla osób poruszających się na wózkach zależy każdorazowo od Organizatora (zgłoszenia i rezerwacje najpóźniej na tydzień przed spektaklem w Biurze Obsługi Widzów).

INFORMACJA DLA OSÓB NIEWIDOMYCH I NIEDOWIDZĄCYCH


Teatr dysponuje pomieszczeniem do audiodeskrypcji spektakli. Grupy lub osoby z deskryptorem proszone są o zgłoszenie takiej potrzeby na 7 dni przed spektaklem w Biurze Obsługi Widzów (telefonicznie lub mailowo).