Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Romana Kołakowskiego, znakomitego artysty, kompozytora, poety, tłumacza, 
autora libretta niezapomnianego musicalu ,,Francesco" oraz przekładu ,,Pięciu Braci Moe" i piosenek Kurta Tucholsky'ego w spektaklu ,,O czułości".

Na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci!