Słuchaczka III roku Państwowego Policealnego Studium Wokalno - Aktorskiego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni oraz absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, kierunek filologia romańska.

Pochodzi z Koszalina, w którym swoje pierwsze artystyczne kroki stawiała na deskach Teatru Variete Muza. Laureatka Przeglądu Piosenki Aktorskiej "Reflektor" oraz festiwalu "NIEMEN NON STOP".